Tipi zavarovanj

Petra BABSEK SKROBER - Radiomed
Petra BABSEK SKROBER - Radiomed
Prvo zavarovanje kritičnih bolezni- Dr.Marius Barnard SLO
Prvo zavarovanje kritičnih bolezni- Dr.Marius Barnard SLO

 

Življenska zavarovanja

Življenjsko zavarovanje predstavlja temelj vaše celotne finančne strategije in trdne temelje vaše finančne varnosti, hkrati pa omogoča, da si načrtujete prihodnost.

Čarobna moč življenjskega zavarovanja je prisotna vsepovsod. Njegovo moč občuti vsak dan
veliko ljudi po celem svetu, katerih ljubljene osebe so pred svojo prezgodnjo smrtjo sklenile
življenjsko zavarovanje. In te police življenjskega zavarovanja so njihovim družinam ali
osebam, ki so bile od njih odvisne, dale varnost in zaščito. Zadnje čase je bilo veliko
napisanega o življenjskih zavarovanjih. Narejenih je bilo veliko primerjav, izračunov in ne vem
kaj še vse. Zelo malo pa je bilo napisano o tem, kaj sploh je življenjsko zavarovanje in zakaj
ga prvenstveno potrebujemo. In to v takšnem jeziku, da bi ga vsakdo razumel. Zelo malo ljudi
namreč razume zapleten strokovni jezik. V Sloveniji je še vedno premalo sklenjenih
življenjskih zavarovanj.Eden izmed razlogov je prav gotovo ta, da ljudje premalo razumejo
namen in pomen tega čudovitega produkta.

10 najpomembnejših koristi življenjskega zavarovanja …

1. Nadomesti izgubljen dohodek preminule osebe.
2. Plačilo hipoteke, kreditov, posojil itd.
3. Plačilo pogrebnih stroškov in drugih, s temi povezanimi stroški.
4. Plačilo šolnine in študija za otroke.
5. Zagotovilo, da bodo vaši starši, stari starši ali invalidni sorodniki preskrbljeni.
6. Plačilo davkov za nepremičnine.
7. Kot preprečilo, da bi vaš posel zašel v fi nančno stisko po vaši smrti.
8. Zagotovi vašim poslovnim partnerjem dovolj denarja, da odkupijo vaš delež od vaših dedičev.
9. Darilo vašim sorodnikom ali dobrodelnim ustanovam v primeru vaše smrti.
10. Kot dodatek k vaši pokojnini.

 

Naložbena zavarovanja

To je oblika življenjskega zavarovanja, pri kateri poleg zavarovanja za primer smrti varčujete tudi
v izbranih vzajemnih skladih. Z delom zavarovalne premije, ki je namenjena varčevanju, vstopite
na trg kapitala in s tem prevzamete naložbeno tveganje nase.

Nezgodna zavarovanja

Nezgoda se nam lahko pripeti kjerkoli; pri delu, v naravi, v prometni nesreči. Naj vaše nezgodno
zavarovanje vsaj omili finančne posledice in prihrani dodatne skrbi, če se že zgodi najhujše.

Zdravstvena zavarovanja

Nastanek določenih hudih bolezni je velik šok tako za obolelega, kot tudi za njegovo družino.
Dostikrat se kot edini izhod iz nastale situacije pojavi potreba po npr. nujni operaciji doma
ali v tujini, ki pa je povezana z zelo visokimi stroški.

Pravna zaščita

V vsakdanjem življenju se vsak od nas srečuje s pravnimi zadevami. Dokler so ta pravna
razmerja pravilno izpolnjena in se upoštevajo prepovedi, ki jih naloži država, ostaja to
pravno ozadje našega vsakodnevnega življenja, pretežno neopazno.

Pravna zaščita na zasebnem področju
Pravna zaščita vozila
Pravna zaščita na področju prometa
Pravna zaščita na gospodarskem področju
Pravna zaščita za zdravnike
Pravna zaščita na področju kmetijstva
Pravna zaščita za menedžerje