Od 30/03/2012 v gotovini do 420 EUR

Od 30/03/2012 dalje lahko zopet plačujemo račune v gotovini do 420 EUR
- U.l. št. 24/2012