Davčne stopnje

Davek na promet nepremičnin – 2% od davčne osnove
Davek na dobitke od iger na srečo – 15% od vrednosti dobitka. Če je dobitek stvar, storitev ali pravica, je za namene tega zakona vrednost pridobljenega dobitka njegova tržna vrednost, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja, ki znaša 1,1765.
Davek od zavarovalnih poslov – 6,5% od davčne osnove
DDV – splošna stopnja 20%, znižana stopnja 8,5%
DDPO – splošna stopnji 20%, posebna stopnja 0% (investicijski in pokojninski skladi, zavarovalnice in družbe tveganega kapitala), za davčni odtegljaj od dohodk., ki imajo vir v RS 15%.

Tags: