Računovodske storitve

Naša storitev je celovita,

kar pomeni da zajema celotni spekter aktivnosti, ki jih določa vaša interna organizacija dela in dejavnost vašega podjetja. To pomeni, da je možen dogovor glede obsega storitev, izbora dela na vašem ali našem sistemu.
Praktično to pomeni, da smo lahko v vlogi vodje vaše finančno računovodske službe, ali pa smo vaša finančno računovodska služba v celoti ali le po smiselnih sklopih (npr. računovodstvo vodenja glavne knjige). Računovodstvo je naša primarna dejavnost, kar pomeni, da imamo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje vrhunskih računovodskih storitev.
ModriCekin računovodski servis strankam, v okviru računovodske storitve, nudi:

  • dvostavno knjiženje in kontiranje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige,
  • obračunavanje plač in drugih stroškov iz zaposlitve,
  • vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
  • vsa zunanja in notranja poročanja,
  • izdelava periodičnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov,
  • seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje s predlaganimi rešitvami,
  • davčno svetovanje in druge storitve s področja računovodstva pri tekočem poslovanju, pri izdelavi aktov, načrtov in analiz ter sistema notranjih kontrol in organizaciji finančno-računovodske službe kot celote.

Želite izvedeti več?

Oddajte spletno povpraševanje ali nas kontaktirajte.